Polityka prywatności marki Kachel Development

Polityka prywatności Marki Kachel Development

obowiązująca od dnia 19 grudnia 2023 roku.

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie zarówno do danych osobowych przekazanych Nam poprzez stronę internetową kacheldevelopment.pl, jak również danych osobowych pozyskanych przez nas w ramach prowadzonych przez nas profili społecznościowych w związku z zainteresowaniem naszą prezentacją Marki Kachel Development.

Nasza Polityka jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Stosowane tu sformułowania mają następujące znaczenie:

Marka Kachel Development – projekt wizerunkowy prezentowany przez Nas w ramach Strony kacheldevelopment.pl oraz powiązanych z nią Kanałów społecznościowych.

My, czyli Administrator – odpowiednio KD Development Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach, NIP: 6511744087 (KD) lub Kachel Investments Sp. z o.o.  z siedzibą w Żorach, NIP: 6511738862 (KI) lub MDK Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach, NIP: 6511739459 (MDK) w zależności od kontekstu, o czym mowa w dalszej części niniejszej Polityki prywatności.

Ty – użytkownik strony internetowej kacheldevelopment.pl lub powiązanych z nią Kanałów społecznościowych, będący osobą fizyczną, którego dane osobowe Administrator przetwarza w co najmniej jednym z celów wskazanym w niniejszej Polityce. 

Polityka lub Polityka prywatności – niniejszy dokument.

Strona – strona internetowa kacheldevelopment.pl

Kanały społecznościowe – profile Marki Kachel Development na Facebooku, Instagramie, YouTube.

Inne pojęcia pisane z dużej litery mają znaczenie nadane im w RODO.

W przypadku zwykłego przeglądania Strony, a więc gdy nie przekazujesz nam informacji w inny sposób, lecz jedynie zapoznając się z zawartymi na Stronie treściami, pobieramy tylko dane przesyłane do naszego serwera przez Twoją przeglądarkę. Jeżeli wchodzisz na Stronę, to dotyczy to następujących danych: adres IP, data i godzina zapytania, różnica strefy czasowej względem Greenwich Mean Time(GMT), treść zapytania (konkretna strona), status dostępu/kod statusu http, każdorazowo przesyłana ilość danych, strona internetowa, z której przychodzi zapytanie, przeglądarka, system operacyjny i jego interfejs oraz język i wersja oprogramowania przeglądarki. Nie jesteś zobowiązany podawać nam swoich danych osobowych. Jeśli jednak kontaktujesz się z nami za  pośrednictwem formularza kontaktowego lub wysyłając nam wiadomość e-mail, przekazując nam swoją wizytówkę lub kontaktując się z nami telefonicznie, podajesz nam swoje dane osobowe, a my możemy je przetwarzać tylko w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach przedstawionych poniżej, tj. odpowiednio:

Administrator - czyli podmiot decydujący, jak będą wykorzystane Twoje dane osobowe:

Odpowiednio:

KD w stosunku do nieruchomości KD prezentowanych na Stronie lub w Kanałach społecznościowych w ramach portfolio KD;
KI w stosunku do nieruchomości KI prezentowanych na Stronie lub w Kanałach społecznościowych w ramach portfolio KI;
MDK w stosunku do nieruchomości MDK reprezentowanych na Stronie lub w Kanałach społecznościowych w ramach portfolio KD.


Źródło pozyskania Twoich danych osobowych:

Ty sam, np. w związku z wysłaniem zapytania przez Stronę, wysłaniem wiadomości na jakikolwiek adres pod domeną @kacheldevelopment.pl, podanie nam swoich danych w trakcie kontaktu osobistego lub telefonicznego,
Twój pracodawca lub podmiot, który reprezentujesz, w sytuacji gdy jest to związane z wykonywaniem przez Ciebie obowiązków pracowniczych lub zawodowych;
Podmioty trzecie, takie jak: portale internetowe (np. rynekpierwotny.pl, dominium.pl), którym dobrowolnie przekazałeś swoje dane osobowe.

Cel, podstawa i czas przetwarzania Twoich danych osobowych:

Udzielenie odpowiedzi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO na Twoje zapytanie/zapytanie Twojego pracodawcy w ramach pełnionych przez Ciebie u niego obowiązków pracowniczych lub zawodowych; przez czas aktualności zapytania ofertowego;
Realizacja umowy z Tobą lub Twoim pracodawcą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przez czas przygotowania i trwania umowy, a  także przedawnienia ewentualnych roszczeń;
Prowadzenie działań marketingowych innych, niż poniżej w tirecie czwarte, na podstawie i  w  zakresie udzielonej nam skutecznie zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO do czasu wycofania tej zgody, a nie dłużej niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, przy czym wskazujemy, że wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Na podstawie zaś naszego prawnie usprawiedliwionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na konieczności prowadzenia działań marketingowych, utrzymywania kontaktu z naszymi Klientami i kontrahentami w bieżących sprawach związanych z naszą działalnością, a także podejmowania obrony naszych interesów majątkowych i niemajątkowych przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i organami publicznymi:

Prowadzenie działań marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego i reklam profilowanych oferty Marki Kachel Development, prowadzonych przez nas lub podmioty trzecie działające na nasze zlecenie (do czasu wniesienia sprzeciwu, a nie dłużej niż przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń);
Udzielenie odpowiedzi na zapytanie, przesłane przez Ciebie poprzez formularz kontaktowy znajdujący na Stronie (przez okres roku od dnia wprowadzenia danych do formularza, a nie dłużej niż przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń);
Udzielenie odpowiedzi na pytania, zadane nam podczas rozmowy telefonicznej, a w razie konieczności do ponownego skontaktowania się z Tobą w celach związanych z  przedstawieniem i omówieniem oferty, którą wyraziłeś zainteresowanie (przez okres roku od dnia skontaktowania się z nami, a nie dłużej niż przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń);
Kontaktowanie się z Tobą w bieżących sprawach związanych ze współpracą gospodarczą, w tym w sprawie wykonywania umów między nami a Tobą lub Twoim pracodawcą, lub podmiotem, który reprezentujesz, otrzymywania zleceń, przedstawiania ofert, udzielania odpowiedzi na zadane nam pytania drogą telefoniczną lub elektroniczną (przez okres trwania współpracy, a nie dłużej niż przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń);
Podejmowanie ochrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową z podmiotem, w którym pracujesz lub, który reprezentujesz, czyli naszym kontrahentem;
Przeprowadzanie audytów na nasze potrzeby (przez czas trwania czynności audytowych);
Zapewnienie bezpieczeństwa sieci i systemu informatycznego przez czas domyślnych ustawień wskazanych w Polityce cookies dostępnej pod poniższym adresem kacheldevelopment.pl

Rodzaje przetwarzanych danych osobowych:

Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe, takie jak forma zwracania się, imię i nazwisko, numer telefonu, w tym numer kierunkowy, adres e-mail; adres stacjonarny, stanowisko;
Dane dotyczące Twoich preferencji oraz zainteresowań ofertą, takie jak wielkość, lokalizacja, układ obiektu, cena obiektu, który Cię interesuje;
Dane dotyczące reprezentowanej przez Ciebie firmy: nazwa firmy, adres firmy, dane rejestrowe firmy, 
Dane, które zawrzecie Państwo dobrowolnie w polu, w którym możesz zamieścić ewentualny komentarz


Odbiorcy danych osobowych:

Podmioty, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający), będą to np. portale internetowe przez które możesz znaleźć naszą ofertę i wysłać do nas zapytanie dotyczące konkretnego obiektu, podmioty dostarczające i administrujące systemami IT i obsługą techniczną funkcjonowania Strony, podmioty świadczące usługi marketingowe, w tym prowadzące Kanały społecznościowe na nasze zlecenie;
Inni odbiorcy danych, tacy jak banki, doradcy podatkowi, kancelarie prawne, wywiadownie gospodarcze.
Kachel Development Damian Kachel, NIP: 6511720069;
Jeżeli nie sprecyzowałeś, do którego konkretnie Administratora zwracasz się z zapytaniem, np. przez odniesienie się do karty konkretnego obiektu, Administrator może przekazać Twoje zapytanie do kolejnych Administratorów określonych niniejszą Polityką, celem udzielenia odpowiedzi w zakresie możliwie najszerzej odpowiadającej wskazanemu przez Ciebie zapotrzebowaniu w ramach Marki Kachel Development.


Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG):

Sami nie planujemy przekazać twoich danych poza obszar EOG. 

Komponenty zewnętrzne zintegrowane ze stroną internetową (tzw. wtyczki):

Przy każdym wywołaniu Strony internetowej (poprzez link lub właściwą zakładkę), Twoja przeglądarka internetowa automatycznie wywołuje pobranie przekierowania na stronę innego administratora, celem pobrania danych innej strony, co następuje przez pochodzącą od niego wtyczkę. W trakcie tego procesu technicznego podmiot ten jest informowany o tym, jaką konkretną podstronę Strony internetowej odwiedził Użytkownik. Zewnętrzne komponenty zintegrowane ze Stroną internetową należą do: Google Analytics, Facebooka, Instagrama oraz YouTube.

Strona posiada zintegrowane komponenty Google Analytics z funkcjonalnością anonimizacji. Google Analytics służy analizie sieci internetowej poprzez zbieranie, gromadzenie i analizę zebranych danych dotyczących zachowania użytkowników odwiedzających witrynę. W drodze analizy sieci, w tym za wykorzystaniem plików cookies, o których mowa powyżej gromadzone są między innymi informacje o stronach internetowych, które uprzednio odwiedziłeś, częstotliwości odwiedzin oraz czasie wyświetlenia. Google Analitics pozwala generować raporty z analizy. Narzędzie to służy optymalizacji stron internetowych oraz optymalizacji treści reklamowej. Operatorem Google Analytics jest Google Inc. Google Analytics korzysta z aplikacji "_gat. _anonymizeIp”, za pomocą której adres IP Użytkownika, jest skracany przez Google i anonimizowany podczas uzyskiwania dostępu Strony z państwa członkowskiego UE lub EOG. Google Analitics wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają lokalizację użytkownika takiego jak Ty. Pozyskiwane w ten sposób dane to adres IP, który służy między innymi do poznania pochodzenia odwiedzających i kliknięć. Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych generowanych przez Google Analytics. W tym celu zainstalować powinieneś dodatek do przeglądarki dostępny pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dodatek blokuje przesyłanie danych do Google Analytics. Instalacja dodatku do przeglądarki jest rozumiana jako sprzeciw wobec Google do przetwarzania danych. Polityka Google dotycząca ochrony danych dostępna jest na stronie https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/  i pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/us.html

Google jest także operatorem sieci społecznościowej YouTube, mocno opartej o przekaz wideo. Sieć ta może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwiać społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub biznesowych. Polityka prywatności YouTube dostępna jest pod adresem https://www.youtube.com/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/ 

Facebook oraz Instagram służą wirtualnej komunikacji w ramach sieci społecznościowej w Internecie. Sieć ta może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwiać społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub biznesowych. Facebook/Instagram posiadają funkcjonalności umożliwiające tworzenie profili osobistych użytkowników, zarówno prywatnych, jak i biznesowych. Facebook oraz Instagram są bardzo mocno oparte o przekaz zdjęciowy. Właścicielem i administratorem danych osobowych Facebooka oraz Instagrama jest wobec użytkowników spoza Stanów Zjednoczonych, jest spółka Meta Platforms Ireland Limited. Listę wtyczek Facebooka można uzyskać pod adresem https://developers.facebook.com/docs/plugins/ . Polityka ochrony danych Facebooka i Instagrama dostępna jest pod adresem https://facebook.com/about/privacy/ https://help.instagram.com/155833707900388 . Znajdziesz tam informacje, jakie środki podjąć celem eliminacji transmisji danych do Facebooka i Instagrama.

Więcej informacji: 

Strona nie umożliwia Użytkownikom możliwości dodawania indywidualnych komentarzy ogólnie dostępnych na Stronie bądź dokonywania przez nią oceny produktów lub usług. Funkcjonalności Kanałów społecznościowych umożliwiają dodawanie indywidualnych komentarzy. Komentarze umożliwiają użytkownikom takim jak Ty publikowanie własnych treści, które nie mogą jednak naruszać przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów, a w szczególności treści zakazanych lub obscenicznych oraz danych osobowych. Należy mieć świadomość, że treść ta może być komentowana przez innych użytkowników, takich jak Ty, którzy mogą wchodzić w polemikę z Tobą lub innymi użytkownikami. Komentarze są przechowywane i publikowane, a także informacja o dacie komentarza i użytkowniku (imię/nazwisko/pseudonim/zdjęcia publikowanego przez użytkownika w ramach jego konta na Kanale społecznościowym). Ponadto rejestrowany jest także adres IP przydzielony podmiotowi danych przez dostawcę usług internetowych (ISP). To przechowywanie adresu IP odbywa się ze względów bezpieczeństwa oraz w przypadku, gdy osoba, której dotyczą dane, narusza prawa osób trzecich lub publikuje nielegalne treści za pośrednictwem danego komentarza. Administrator uprawniony jest do usuwania treści naruszających przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje, a w szczególności treści zakazane lub obsceniczne. Administrator nie jest jednak w stanie śledzić ruchu na profilu w czasie rzeczywistym. W związku z tym każdy użytkownik zobowiązany jest do zwrócenia szczególnej uwagi na to, jakie treści publikuje. Publikacja Twoich zdjęć na tablicach naszych Kanałów społecznościowych możliwa jest wyłącznie za Twoją zgodą. Użytkownicy we własnym zakresie powinni zapoznać się z polityką prywatności właściwych dostawców Kanałów społecznościowych i ustawić preferencje dostępnych bądź publikowanych przez nich treści w związku z wyświetleniem na nich jakichkolwiek treści.

Ponadto, możesz być adresatem działań remarketingowych, które najczęściej oparte będą o dane statystyczne, niestanowiące danych osobowych. Oznacza to, iż osobom odwiedzającym naszą Stronę mogą zostać wyświetlone treści reklamowe dotyczące Marki Kachel Development podczas pobytu na innych stronach internetowych. Polityka plików cookies, w oparciu o które prowadzone są takie działania i możesz spersonalizować zakres takich danych, znajduje się pod poniższym adresem kacheldevelopment.pl

Marka Kachel zastrzega sobie prawa do materiałów zamieszczonych na stronie, jak również sposobu ich prezentacji. Używanie, kopiowanie i rozpowszechnianie danych lub materiałów na stronie wymaga każdorazowo wyraźnej zgody Administratora.

Przedstawione na stronie internetowej kacheldevelopment.pl wizualizacje, animacje, modele 2D i 3D oraz opisy obiektów budowlanych mają charakter poglądowy. Wygląd obiektów, jak i zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem ich istotnych cech lub podstawowych funkcjonalności, mogą się różnić na etapie ich realizacji.

Zwracamy uwagę na różne typy prezentowanych obiektów Marki Kachel, w których – w zależności od udostępnianej przez Administratora opcji nabycia obiektu – wykończenie i/lub oddanie do użytkowania może leżeć albo po stronie Administratora (jeśli wyraźnie przyjmie na siebie taki obowiązek) albo po stronie samego nabywcy.

Twoje prawa: 

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień. Możesz z nich skorzystać, jak również uzyskać więcej wyjaśnień, kontaktując się z nami. Twoje prawa to:

prawo do udzielenia informacji o Twoich przetwarzanych przez nas danych;
prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód ku temu;
prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji wobec Ciebie ani profilowania w zakresie innym niż wskazany powyżej. Informujemy Cię, że masz prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Organ nadzorczy:

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, niezależnie od innych przysługujących Ci praw, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Kontakt z Nami:

Skontaktuj się z nami pod adresem ul. Szoszowska 87, 44-240 Żory lub adresem poczty elektroniczne kontakt@kacheldevelopment.pl. Dochodzić praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub uzyskać dodatkowe informacje na ich temat można adresem kontakt@kacheldevelopment.pl.


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.